Kan ik een boeking annuleren en wat zijn de voorwaarden?

  0
  653

  Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot:

  3 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom
  2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom
  1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom
  binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom

  AWanneer moet ik betalen en kan ik gespreid betalen?
  Wij vragen u om 25 % van de totale huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 75% dient u 2 maanden voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 2 maanden voor de aankomstdatum, moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.